8/30/2012

Zasuszyć lato

Dried summer


Chyba każdego studenta kierunku przyrodniczego dopada w pewnym momencie przykry obowiązek wykonania zielnika (choć to i tak przyjemniejsze niż okryty niesławą owadnik). Z suszeniem na płasko (tzw. metodą zielnikową) wiąże się sporo pracy (rośliny należy równo rozłożyć pomiędzy gazetami i bibułami, przyłożyć ciężkim tomiskiem, co 2-3 dni sprawdzać i zmieniać papiery, a jeśli pora zbioru nie była sucha i słoneczna, to nawet codziennie). Niekiedy potrzeba bardzo dużo miejsca, aby całą tę botaniczną działalność pomieścić. Podłoga zaścielona wieżami z gazet to w maju/czerwcu u studenta botaniki stały element wyposażenia wnętrza. A gdy wydaje się, że to już koniec najgorszej pracy, przychodzi czas na przyklejanie okazów do kart i ich oznaczanie oraz opisywanie, co często zajmuje 10 razy więcej czasu niż wszytskie poprzednie czynności razem wzięte i budzi w człowieku nieznane mu wcześniej pokłady irytacji.

Na szczęście czasy kiedy w ciągu dwóch dni 'botanicznych' wycieczek zbierało się po 100 gatunków, żeby je później jak najsprawniej i jak najładniej zasuszyć mam już za sobą. Teraz zbieram i suszę rośliny 'czysto rekreacyjnie'.

A po co? Wykorzystuję je później przy robieniu niewielkich kompozycji, kartek, zaproszeń czy dekoracji. Dlatego skupiam się głównie na roślinach kwitnących, o ciekawym kształcie, fakturze liści
i trawach. Później zimą, gdy na zewnątrz na termometrze straszy -20°C, miło jest przypomnieć sobie dzięki nim słoneczny sierpień i spreparować jakiś drobiazg dla bliskiej osoby. 

Ot tak, żeby i ona poczuła, że lato już niedługo.


I suppose that everyone Agriculture (or Environmental and Life Sciences) University's student during his/her higher education has to prepare a herbarium. It's unpleasant obligation, but in my opinion it's nicer than doing an insect collection.

Drying plants is a laborious and time-consuming procedure, especially if it's your first time doing that. Plants should be spread flat on sheets of newsprint and pressed using blotters and weights (for example heavy books – I used my old Reader's Digest Encyclopaedia of Garden Plants and Flowers ;) ).
In some cases (in particular when collected plants were moist) it is necessary to check and change blotters every 2-3 days. All this 'botanical activity' needs a lot of space and it's totally normal situation for student of botany to have floor covered by paper towers. And at the moment when you're thinking
it's endof the worst work, comes time to stick specimens to cards, describe the classification and make a label with all essential data (date, place found ect.).
All these activities often last ten times longer than previous steps and induces in man previously unknown irritation.

Happily that time, when in two days I collected and dried 100 or more species, belongs to the past. Now I do that for purely recreational purposes.

Why? I use dried plants to make a small compositions, occasional cards, invitations and decorations. Because of that I choose mainly flowers, leafs with interesting texture or shape and ornamental grasses. Later, in the winter when temperature drops to -20°C, it's nice to recall, with their help, a lovely August afternoon. And additionally prepare some little gift for loved one.

8/28/2012

Małe sadzenie

Small planting


Jako mieszkanka bloku nie posiadam niestety ogrodu, do którego miałabym stały dostęp, a jako mieszkana parteru nie posiadam nawet balkonu,
który mógłby być jego namiastką. Na szczęście moja mama
ma niewielką działkę za miastem, na której budujemy dom i tam, od czasu do czasu, mogę realizować swoje ogrodnicze ambicje. Choć póki
co są one mocno ograniczone zarówno pod względem miejsca (mogę sadzić tylko tam gdzie nie będzie już wjeżdżał ciężki sprzęt i gdzie teren
nie będzie wyrównywany), jak i pod względem finansowym.

Na początek postanowiłam zagospodarować kilka metrów kwadratowych terenu pod starą śliwą tuż obok furtki. Jesteśmy bardzo przywiązani
do tej 40letniej śliwy i nie chcemy się jej pozbywać, mimo że ta powoli już zamiera.  Kiedyś z pewnością będzie trzeba ją zastąpić innym okazem,
ale póki co chciałam trochę uatrakcyjnić jej najbliższe otoczenie.

W okolicy drzewa rosła już niewielka mikrobiota syberyjska (Microbiota decussata) i posadzony
w ubiegłym roku bukszpan (Buxus sempervirens). Oczyściłam przestrzeń wokół pnia z murawy i chwastów, rozluźniłam lekko glebę i podsypałam ziemią ogrodową. Bezpośrednio przy ścieżce postanowiłam posadzić niebieskawe funkie (Hosta sieboldiana) odmiany Big Daddy. Po drugiej stronie swoje miejsce znalazły przekopane z innej części działki zawilce wielkokwiatowe (Anemone sylvestris), fiołki motylkowate (Viola sororia) odm. Albiflora i kilka paproci (Polystichum setiferum). Bezpośrednio wokół pnia umieściłam barwinki pospolite (Vinca minor), które, mam nadzieję, szybko rozrosną się tworząc zielony kobierzec. Znalazło się też miejsce dla trzmieliny Fortune'a (Euonymus fortunei) odm. Emerald Gaiety. 

Ah, no i miałam w końcu okazję przestestować moje nowe rękawiczki do pracy w ogrodzie, które mimo wdzięcznego wzoru, okazały się o wiele
za delikatne do obsługiwania szpadla czy motyczki i szybko zostały zastąpione bardziej wytrzymałymi 'brzydactwami'.

 
As a resident of an apartment block I unfortunately don't have a garden and additionally as a resident of ground floor I even don't have a balcony,
which could be a substitute for the garden.

Happily, my mom has a small plot outside the city where we're building a house and there, every now and then, I can realize my gardening ambitions.
But for now they (my ambitions) are a little bit limited because of the still ongoing building: it's only small part of land where excavators and trucks won't work anymore and my actions have a purpose. My funds are limited too ;).

At the beginning I decided to manage a few square meters around old plum-tree (near the gate). We really like that 40-years old tree and we don't want cut it out although it's slowly dying. With certainty we'll have to replace it another tree someday, but now I've wanted make it's closest environment more attractive.

Close the tree already grows small siberian microbiota (Microbiota decussata) and planted last year boxwood (Buxus sempervirens). I cleaned of weeds and grass space around the trunk, loosened soil and added compost. Right next to the track I decided to plant bluish hosts (Hosta sieboldiana 'Big Daddy'). Across, place found anemones (Anemone sylvestris), violets (Viola sororia 'Albiflora') and some ferns (Polystichum setiferum). Directly around
the trunk I put periwinkles (Vinca minor) – I hope they quickly make there thick, green carpet. Moreover I also found space for Fortune's spindle (Euonymus fortunei 'Emerald Gaiety').

Oh, and I finally had opportunity to test my brand new gloves for garden work. Unfortunately, even though they have the lovely pattern on them, it became obvious they were absolutely too thin and I had to replace them by stronger and uglier.


8/22/2012

Po raz pierwszy


First timeMyśl, aby założyć tego bloga, zagnieździła się w moim mózgu w pewne lipcowe popołudnie. Chciałam mieć w Internecie swój kąt, miejsce w którym mogłabym dzielić się moimi pasjami. W założeniu blog ten będzie poświęcony szeroko pojętemu ogrodnictwu, florystyce i gotowaniu. Chciałabym pokazywać tutaj niektóre z moich inspiracji i pomysłów, które każdy będzie mógł przetestować na własnym gruncie i które, mam nadzieję, będą źródłem satysfakcji tak, jak w moim przypadku.

Na dobry początek całkiem spontaniczny bukiet z polnych kwiatów, zebranych podczas jednego z letnich spacerów. Miłej lektury!

 
A thought of running a blog nested in my mind some July afternoon. I wanted to have a place of my own on the Web where I could share my passions with other people. I plan that this blog will be dedicated to widely understood gardening, horticulture, floristry and cooking. I would like to show some of my inspirations and ideas to everyone, so they can try to find a source of satisfaction in them, just like me.

For the good beginning: a quite spontaneous bouquet of wild flowers collected during one of summer walks.
Enjoy reading!